25 декабря 2012

Відомості про зміни складу посадових осіб ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна фінансова компанія "АРТ Капітал"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
33308667
1.4. Місцезнаходження емітента
03151 м. Київ вул. Народного ополчення, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 490-51-83 (044) 490-51-83
1.6. Електронна поштова адреса емітента
info@artcapital.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.artcapital.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами 24.12.2012 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів (протокол №02/2012 від 24.12.2012 р.). Посадова особа Шилін Костянтин Едуардович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2р. 2 міс. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами 24.12.2012 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів (протокол №02/2012 від 24.12.2012 р.). Посадова особа Жукова Олена Володимирівна, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 р. Попередня посада: Головний бухгалтер ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано.

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами 24.12.2012 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів (протокол №02/2012 від 24.12.2012 р.). Посадова особа Кравцов Євгеній Іванович, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 р. Попередня посада: Заступник директора ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Директор                                                                                                   Бичник Володимир Володимирович
 

 

Создание сайта
Создано в марте 2010

© 2007—2022 «Арт-капитал». Украина, г. Киев, ул. Народного Ополчения 1, 6-й этаж
Тел.: +380 (44) 490 5185